Jolleseiling høst

Etter nybegynnerkurset fortsetter seiltrening hver torsdag fra kl 17.30 til 20.00 frem til høstferien. Vi anbefaler at seilerne deltar på treningssamlinger i helger som arrangeres, nærmere info kommer.

Foreløpig program
13.08  Oppstart høsttrening, Lillebanken kl 17.30 – 20.00
20.08  Seiltrening
22.08 Treningssamling Kristiansand
23.08 Treningssamling Kristiansand
27.08  Seiltrening
03.09  Seiltrening
10.09  Seiltrening
17.09  Seiltrening
24.09  Seiltrening

Vi kommer til å fortsette utover høsten med seilrelaterte aktiviteter på torsdager etter høstferien. Klokkeslett blir da fra kl 18-19, eller avhengig av aktivitet, og som regel innendørs eller væravhengig.

Det blir arrangert en treningssamling en helg i løpet av høsten. Denne anbefales at de er med på. Mer info kommer, se også vår jolleside.