Joller

Dersom du har barn og vil være med å starte aktiviteter kontakt msf@mandal-seilforening.no. Sjekk peiling på seiling om innholdet til teoretisk og praktisk opplæring. Vi har også ei facebookgruppe med mer informasjon.

Mandal Seilforening disponerer noen optimistjoller som kan brukes av medlemmer. Garderobeanlegget kan også benyttes av medlemmer som driver med seilaktiviteter. De som har behov for å bruke garderobeanlegget, kan få utdelt et nøkkelkort (kontakt msf@mandal-seilforening.no).

Nybegynnerkurs/trening i jolleseiling høsten 2020

Oppstart nybegynnerkurs/trening er torsdag 20. august kl 17.30 på Lillebanken. Deretter er det seiltrening hver torsdag fra kl 17.30 til 20.00 frem til høstferien. Vi anbefaler at seilerne deltar på treningssamlinger i helger som arrangeres, nærmere info kommer.

Peiling på seiling – mesting i 6 trinn

Mandal Seilforening følger seilforbundet nye kursopplegg Peiling på seiling – mestring i 6 trinn. Det nye opplegget bygger på mange kjente elementer, men representerer et vesentlig kulturskifte som krever omstilling av den måten vi møter barn og unge på, når de skal lære å seile. «Peiling på seiling» har fokus på mestring fremfor konkurranse.

Treningen gir grunnleggende seilferdigheter gjennom lek og moro i og på vannet. Kurset avholdes i trygge og gode omgivelser ved Lillebanken. 

Alle deltakere må være svømmedyktige, trygge i vann og i alminnelig god fysisk form. Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år. Det er ingen krav til egen båt/seil. Nybegynnere og rekrutter (seilere på andre året) kan benytte foreningens utleieoptimister. Seileren bør ha en voksen med seg på trening, og i tillegg ha med våtdrakt, flytevest, samt tørt (varmt) skift.

Kursavgiften inkluderer medlemskap, lærebok om seiling, lån av seiljolle og tildeling av premie per halvår de er med.

For nærmere informasjon eller spørsmål om kursopplegget kontakt Vidar Tregde (vidar@cewave.no / 975 82 727).  

Forløpig program

13.08  Oppstart høsttrening, Lillebanken kl 17.30 – 20.00
20.08  Seiltrening
22.08 Treningssamling Kristiansand
23.08 Treningssamling Kristiansand
27.08 Seiltrening
03.09 Seiltrening
10.09 Seiltrening
17.09 Seiltrening
24.09 Seiltrening

Vi kommer til å fortsette utover høsten med seilrelaterte aktiviteter på torsdager etter høstferien. Klokkeslett blir da fra kl 18-19, eller avhengig av aktivitet, og som regel innendørs eller væravhengig.

Det blir arrangert en treningssamling en helg i løpet av høsten. Denne anbefales at de er med på. Mer info kommer.