Joller

Dersom du har barn og vil være med å starte aktiviteter kontakt msf@mandal-seilforening.no. Sjekk peiling på seiling om innholdet til teoretisk og praktisk opplæring. Vi har også ei facebookgruppe med mer informasjon.

Mandal Seilforening disponerer noen optimistjoller som kan brukes av medlemmer. Garderobeanlegget kan også benyttes av medlemmer som driver med seilaktiviteter. De som har behov for å bruke garderobeanlegget, kan få utdelt et nøkkelkort (kontakt msf@mandal-seilforening.no).

Mandal Seilforening følger seilforbundet nye kursopplegg Peiling på seiling – mestring i 6 trinn. Det nye opplegget bygger på mange kjente elementer, men representerer et vesentlig kulturskifte som krever omstilling av den måten vi møter barn og unge på, når de skal lære å seile. «Peiling på seiling» har fokus på mestring fremfor konkurranse.

Sommerskole 2021

Mandal Seilforening arrangerer sommerskole på Lillebanken.