Informasjoner om utleie

Priser

 • Hverdag: 1500,-inkl vask
 • Fredag-lørdag, lørdag-søndag eller helligdager: 2000,-/ 4000,-inkl vask (medlem /ikke-medlem)
 • Helehelgen: 2500,-/ 5000,-inkl vask (medlem /ikke-medlem)
 • Ved lengre leieforhold avtales pris spesielt

Nøkkel utleveres ved fremvisning av signert avtale og kvittering for betalt leie til bankkonto 3040.10.23999, evt ved kontant betaling. I tillegg betales et depositum på 2000,-kontant som returneres ved innlevering av nøkkel.

Leiebeløp refunderes bare ved kansellering 14 dager før leieperiodens start.

Betingelser

 1. Leietaker låser selv av lokalene i leieperioden.
 2. Røyking i lokalene er ikke tillatt.
 3. Levende lys settes i lysestaker på bord i god avstand fra brennbart materiale og brennes kun i rom med folk tilstede. Leietaker må gjøre seg kjent medbranninstruks, rømningsveier og plassering av slukningsutstyr.
 4. Uteplassen skal brukes på en skånsom måte. Bruk av engangsgrill er ikke tillatt.
 5. Lillebanken er en offentlig badestrand og friluftsområde og det må derfor tas tilbørlig hensyn og ikke være til sjenanse for andre på området.
 6. Parkering skal skje på den offentlige parkeringsplassen. Parkering ved huset er forbeholdt handikappede og andre med P-kort.
 7. Leietaker må selv sørge for å innhente tillatelse til alkoholservering dersom det er behov for dette.
 8. Leietaker er ansvarlig for sine gjester innendørs og utendørs og for at uvedkommende ikke kommer inn i lokalene.
 9. Bortkommet eller ødelagt materiell, tilbehør og inventar må erstattes.
 10. Etter avsluttet arrangement er leietaker ansvarlig for at:
  • Lokalene er ryddet og feiet. Bord og stoler settes på plass slik de stod ved overtakelse.
  • Søppel kastes i dunker utenfor huset.
  • Kjøkkenservice og bestikk vaskes opp ogsettes på plass i skuffer og skap. Se oppslått instruks for bruk av steamer.
  • Alle lys er slukket, samtlige vinduer og dører lukket og låst.
 11. Nøkkel leveres tilbake ved leieforholdets utløp etter befaring med utleier.
 12. Leietaker står ansvarlig for overholdelse av alle betingelsene og akseptererdisse ved signert avtale.

Utleieavtale

Kan finnes her.