Medlem

Ønsker du å bli medlem i MSF?

Send en mail til MSF med følgende opplysninger:
Navn
Fødslesdato
Adresse
Mobiltelefon
E-Post

 

Stiftet 11/11 1974